Femten år med Mela

For 15. gang har vi gleden av å invitere til byens største folkefest på Rådhusplassen i Oslo, fra 19.-21. august 2016. Som alltid er Mela gratis og åpent for alle!

Vi gleder oss til å gi dere musikkopplevelser, et variert sceneshow, lokale nykommere og gamle travere, en og annen konkurranse, mat fra hele verden, MelaKlubb på Alfred, MelaKlassisk på Nobels Fredssenter og opplevelser for de minste på MelaFantasi.

Mela er en sjangeroverskridende festival som blant annet inkluderer musikk og dans fra hele verden, og henvender seg til alle aldersgrupper. Vi ser det som vår oppgave å utvide horisonter og gjøre kunstutrykk som har eksistert i århundrer andre steder i verden kjent i Norge. Egenproduksjoner der norske og utenlandske artister samarbeider er en bærebjelke for festivalen. I tillegg satser Mela spesielt på lokale artister. Mer om årets artister